وب سرویس اعلان نرخ ارزهای دیجیتال و باکس نرخ خرید و فروش

{atadpay-api} اولین وب سایت ارائه دهنده وب سرویس نرخ رمزارز ها به تومان میباشد.
شما می توانید برای وب سایت یا اپلیکیشن خود از وب سرویس نرخ استفاده کنید.

نمونه جدول نرخ

نمونه نرخ و باکس خرید و فروش (مخصوص نمایندگان)

فهرست