اگر در لیست خرید و فروش ارزهای دیجیتال ، ارز مورد نظر شما در لیست موجود نبود، می توانید با پر کردن فرم زیر به آتاد اطلاع دهید تا با بررسی درخواست شما آتادپی امکان خرید و یا فروش ارز مورد نظر شما را فراهم کند.

درخواست خرید / فروش ارز دیجیتال

  • به طور مثال: یک میلیون تومان از این ارز را قصد خرید یا فروش دارم.
  • شماره تلفنی که ثبت نام کردید وارد کنید. در صورتی که ثبت نام نکردید ابتدا ثبت نام کنید.
فهرست